Bộ Tài nguyên – Môi trường đề xuất bãi bỏ 153 thủ tục hành chính

Bộ Tài nguyên – Môi trường cho biết vừa trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ.Hàng trăm thủ tục về đất đai, môi trường… đã được đề xuất cắt giảm. Ảnh: Đình Sơn

Theo đó, dự kiến số lượng thủ tục hành chính đề nghị bãi bỏ, đơn giản hóa là 153/178, trong đó lĩnh vực đất đai là 12/16 thủ tục hành chính, lĩnh vực địa chất và khoáng sản 28 thủ tục hành chính, lĩnh vực tài nguyên nước là 27 thủ tục hành chính, lĩnh vực khí tượng thủy là 8 thủ tục hành chính, lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo là 25 thủ tục, lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý là 1 thủ tục hành chính, lĩnh vực môi trường là 52.

Để làm được điều này, Bộ Tài nguyên – Môi trường kiến nghị xây dựng và sửa đổi 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 8 nghị định và 7 thông tư. Việc cắt giảm thủ tục hành chính dự kiến sẽ tiết kiệm được khoảng gần 132 tỉ đồng.

Theo Bộ Tài nguyên – Môi trường, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên – Môi trường tiếp tục đề xuất với cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành theo thẩm quyền để bãi bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, liên thông thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Theo đó đã cắt giảm, đơn giản hóa 214 thủ tục hành chính; bãi bỏ, thay thế hoặc tích hợp 81 thủ tục; đơn giản hóa 133 thủ tục.

Bộ cũng đã rà soát thực hiện thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính thuộc 3 lĩnh vực là môi trường, tài nguyên nước và quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.

Đình Sơn

Thanh niênFacebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here