Bộ TN-MT lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 14.10, Bộ TN-MT cho biết Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ TN-MT hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Lê Quân

Theo quyết định, Bộ trưởng Trần Hồng Hà làm Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt, các tổ phó gồm 4 thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân, Trần Quý Kiên, Lê Công Thành, và Lê Minh Ngân.

Thành viên Tổ công tác đặc biệt của Bộ TN-MT hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là đại diện các đơn vị trực thuộc bộ: Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính; Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu; Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước; Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường; Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Tổ công tác đặc biệt có chức năng giúp Bộ trưởng nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc, nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo quyết định, nhiệm vụ của Tổ công tác là chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, đề xuất Bộ trưởng phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề lớn, quan trọng, cấp bách trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp để chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của bộ theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để giải quyết những vấn đề có liên quan.

Tổ công tác đặc biệt sẽ giúp Bộ trưởng đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc thẩm quyền của Bộ.

Định kỳ hằng tháng hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ TN-MT, Tổ công tác đặc biệt có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đề xuất phương án giải quyết vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Lê Quân

Thanh niênFacebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here