Bộ Xây dựng đề nghị đầu tư nhà công nhân để tăng khả năng ứng phó dịch bệnh

Theo Bộ Xây dựng, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, do nhà công nhân ở các khu công nghiệp chưa được quan tâm đầu tư đúng mức nên khó thực hiện 3 tại chỗ. Đây là một trong các nguyên nhân gây đứt gãy sản xuất.


Theo Bộ Xây dựng, cần đầu tư mạnh nhà công nhân để tăng khả năng ứng phó trong tình huống có dịch bệnh, đảm bảo sản xuất. C.T.V

Trong văn bản mới gửi đến UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương cần có các cơ chế, giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính, hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho công nhân thuê tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương trong khi lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp phải bố trí diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà công nhân, thiết chế của công đoàn, đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đó.

Đồng thời, cần nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân, có cơ cấu sản phẩm nhà cho thuê phù hợp với nhu cầu của người lao động, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở xã hội ở đô thị và khu công nghiệp.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể dục, thể thao,… trong và ngoài các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các khu vực có đông công nhân và người lao động.

Các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc thực hiện các chính sách, chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Bộ Xây dựng cho biết thời gian qua, tác động của dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế, thể hiện rõ nhất là tại nhiều khu công nghiệp, dẫn đến việc sản xuất kinh doanh ở các khu công nghiệp gặp khó khăn, làm đứt gẫy chuỗi cung ứng sản xuất, thiếu hụt lực lượng lao động…

Một trong những nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này là do các địa phương chưa quan tâm đến việc đầu tư xây dựng nhà công nhân nên không đảm bảo được việc thực hiện 3 tại chỗ (ăn, ngủ, làm việc) tại khu công nghiệp.

Do vậy, Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nhà công nhân tại các khu công nghiệp.

Thanh niênFacebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here