Ông Lê Vĩnh Sơn hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI), CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà (HNX: SHE), CTCP Cấp thoát Nước Lạng Sơn (UPCoM: NLS). Tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 của SHI ghi nhận Sakura là công ty liên quan của người nội bộ.

BàTrần Đa Linh từng là cổ đông lớn nắm gần 15.4% vốn NLS trước khi thoái vốn vào tháng 11/2020; là cổ đông lớn của SHI nắm 5.03% trước khi giảm sở hữu còn 4.97% vào tháng 05/2020. Đáng chú ý vào tháng 12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt bà Linh 70 triệu đồng do vi phạm không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, ngày 20/12/2018, bà Linh mua 336,140 cp SHI dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 4,052,771 cổ phiếu lên đến 4,388,911 cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4.76% lên đến 5.16% và trở thành cổ đông lớn của SHI. Ngày 01/03/2019, bà Trần Đa Linh bán 966,370 cp SHI giảm xuống còn 3,600,331 cp, tương đương tỷ lệ sở hữu 4.23% và không còn là cổ đông lớn của SHI.

Tuy nhiên, bà Linh không công bố thông tin khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn. Ngày 08/04/2020, bà Linh mua 261,310 cp SHI làm tăng khối lượng (tỷ lệ) sở hữu từ 4,082,920 cp SHI (4.71%) lên 4,344,230 cp SHI (5%) và trở thành cổ đông lớn của SHI. Tuy nhiên, đến ngày 29/05/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) mới nhận được công bố thông tin của bà Linh.Facebook Comments Box