Đến năm 2030, quỹ đất chưa sử dụng cả nước còn hơn 505.000 ha

Theo tờ trình của Chính phủ, đến năm 2030, đất an ninh, quốc phòng tăng hơn 65.600 ha; đất đô thị tăng gần 926.000 ha; đất trồng lúa giảm gần 350.000 ha.

Chiều 7-10, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp phiên toàn thể thứ ba, thẩm tra về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025).

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân cho hay đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp là hơn 27,7 triệu ha (giảm hơn 251.000 ha so với năm 2020). Riêng diện tích đất trồng lúa là 3,57 triệu ha, giảm gần 350.000 ha.

Trong khi đó, đất phi nông nghiệp đến năm 2030 được xác định là 4,9 triệu ha (tăng hơn 965.000 ha so với năm 2020).


Dự kiến quy hoạch đến năm 2030, đất trồng lúa giảm, đất đô thị tăng. Ảnh minh hoạ

Diện tích đất khu công nghiệp đến năm 2030 gần 211.000 ha, tăng hơn 120.000 ha so với năm 2020 (tập trung tại các vùng kinh tế trọng điểm, các trục kinh tế ven biển, gắn kết với hạ tầng giao thông).

Đến năm 2030, cả nước có 45 khu kinh tế với diện tích là 1,65 triệu ha, tăng 15.400 ha so với năm 2020.

Quy hoạch sử dụng đất giao thông đến năm 2030 gần 922.000 ha (không bao gồm diện tích đất hành lang giao thông), tăng gần 200.000 ha so với năm 2020.

Theo tờ trình Chính phủ, tính đến 31-12-2020, hiện trạng đất quốc phòng hơn 243.000 ha. Với quan điểm ưu tiên xây dựng nền quốc phòng toàn dân và căn cứ nhu cầu sử dụng đất để phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2030 là hơn 289.000 ha, tăng gần 46.000 ha so với năm 2020.

Hiện trạng đất an ninh của cả nước được thống kê, kiểm kê là hơn 52.700 ha. Diện tích đất do Bộ Công an hiện đang quản lý, sử dụng là hơn 69.200 ha, bao gồm đất an ninh và các loại đất khác. Quy hoạch sử dụng đất an ninh đến năm 2030 là hơn 72.300 ha, tăng hơn 19.600 ha so với năm 2020, đảm bảo bố trí đủ quỹ đất đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của Bộ Công an và các địa phương làm trụ sở, thao trường, trường bắn… phục vụ nhiệm vụ an ninh quốc gia.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân cũng thông tin hiện trạng đất đô thị đến 31-12-2020 là 2,03 triệu ha. Đến năm 2030, diện tích đất đô thị của cả nước là 2,95 triệu ha, tăng gần 926.000 ha, đáp ứng yêu cầu tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%.

Trong kỳ quy hoạch 2021 – 2030 dự kiến sẽ tiếp tục khai thác hơn 714.000 ha đất chưa sử dụng gồm: đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất đồi núi chưa giao cho các đối tượng sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp.

Đến năm 2030, quỹ đất chưa sử dụng của cả nước còn lại khoảng 505.600 ha.

Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào tuần sau, Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) sẽ được trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ hai (dự kiến khai mạc ngày 20-10 tới).

ĐỨC MINH

Pháp luật TPHCMFacebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here