Dự án King Bay: Sau việc bị “huỷ bán nhà trên giấy”, tiếp tục xử lý về giao đất đợt 5

Việc giao đất, cho thuê đất đợt 5 đối với Công ty cổ phần Free Land tại dự án King Bay sẽ được Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tham mưu và trình UBND tỉnh này trong tháng 9/2021…UBND tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc để xử lý một số nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư 125ha tại xã Long Tân (tên thương mại King Bay), huyện Nhơn Trạch của Công ty cổ phần Free Land.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã có kết luận về dự án King Bay của Công ty cổ phần Free Land thuộc trường hợp phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, theo quy định tại Điều 43, Luật Đầu tư năm 2020.

Tuy nhiên, doanh nghiệp đã ứng trước số tiền hơn 289 tỷ đồng cho bồi thường giải phóng mặt bằng, lớn hơn số tiền phải ký quỹ là 59,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án King Bay được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 911 (ngày 22/6/2017) và vẫn đang trong tiến độ thực hiện (tiến độ thực hiện dự án đến năm 2024).

Theo Điều 26, Nghị định số 31 (ngày 26/3/2021) của Chính phủ, Công ty cổ phần Free Land không phải nộp ngay tiền ký quỹ trước thời điểm ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Thực tế, chủ đầu tư dự án King Bay đang thực hiện thủ tục giao đất, cho thuế đất đối với dự án này.


Tại báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2020, Kiểm toán Nhà nước đề nghị tỉnh Đồng Nai xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc tham mưu UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đối với các diện tích đất được giao đợt 1, đợt 2 của dự án King Bay do Công ty cổ phần Free Land làm chủ đầu tư không chính xác, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Về việc giao đất, cho thuê đất đợt 5, ông Võ Tấn Đức giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì cùng các đơn vị liên quan, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh uỷ và các quy định pháp luật có liên quan, rà soát vị trí, diện tích đất do Nhà nước giao quản lý theo quy định Luật Đất đai 2013, diện tích sử dụng và mục đích công ích trong ranh giới khu đất đề nghị giao đất, thuê đất đợt 5 của dự án để chồng ghép quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đối với diện tích đất này.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh xử lý việc giao đất, cho thuê đất đợt 5 đối với dự án King Bay và báo cáo trong tháng 9/2021.

Trước đó, vào tháng 7/2021, dự án King Bay đã bị huỷ cho phép bán nhà hình thành trong tương lai theo công văn số 2035 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Lý do, UBND tỉnh Đồng Nai nhận được đơn phản ánh của một số công dân về việc Công ty cổ phần Free Land thúc ép khách hàng ký hợp đồng mua – bán tài sản hình thành trong tương lai, yêu cầu đóng đủ số tiền mua bán tại dự án King Bay, nếu không ký hợp đồng mua bán là vi phạm hợp đồng đặt cọc và mất tiền cọc đã nộp.

Mộc Minh

VnEconomyFacebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here