Quy hoạch sử dụng đất quốc gia: Phải đảm bảo 3,5 triệu ha đất trồng lúa

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mới ký ban hành Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050; Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 2021 – 2025 nêu rõ là phải giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa.


Phát huy nguồn lực kinh tế từ tài nguyên đất nhưng phải đảm bảo diện tích trồng lúa. Lê Quân

Sử dụng tài nguyên đất tiết kiệm, đảm bảo phát triển bền vững

Theo đó, nghị quyết của Quốc hội xác định mục tiêu là đảm bảo nhu cầu sử dụng đất để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Nghị quyết nêu rõ phải phân bổ hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo nền tảng để đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đồng thời, bố trí quỹ đất đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm kết nối không gian phát triển liên ngành, liên vùng, các hành lang kinh tế và các vùng động lực phát triển của quốc gia; bảo đảm tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42 – 43%; hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi đất trồng lúa, nhất là đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, đặc biệt là đất khu công nghiệp, giữ ổn định 3,5 triệu ha đất trồng lúa.

Bên cạnh đó chú trọng khai hoang, phục hoá, lấn biển, đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng; hạn chế tình trạng suy thoái đất; cải tạo, phục hồi diện tích đất bị thoái hóa gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Định hướng đến năm 2050, tài nguyên đất được sử dụng hiệu quả, đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ và phát triển đô thị hiện đại, xanh, văn minh…

Không gian sử dụng đất được phân bổ dựa trên tiềm năng của các vùng sinh thái nông nghiệp, lợi thế hành lang kinh tế ven biển và 6 vùng kinh tế – xã hội, bảo đảm cân đối được yêu cầu an ninh lương thực, môi trường, văn hóa, quốc phòng, an ninh; bảo đảm cân bằng của hệ sinh thái tự nhiên.

Xử lý dứt điểm tình trạng lãng phí đất đai


Xử lý dứt điểm tình trạng lãng phí đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng. Lê Quân

Để hướng tới mục tiêu nêu trên, nghị quyết của Quốc hội yêu trước hết phải sửa đổi luật Đất đai và pháp luật có liên quan, nhất là chính sách về tài chính đất đai, bảo đảm đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai. Hoàn thiện chính sách điều tiết các nguồn thu từ đất để cân đối, phân phối hợp lý tạo nguồn lực phát triển đồng đều giữa các vùng miền; hài hòa lợi ích giữa các bên trong quá trình chuyển đổi đất đai theo quy hoạch, nhất là bảo đảm cho người bị thu hồi đất có cuộc sống…

Một trong các giải pháp trọng tâm mà nghị quyết đưa ra là hoàn thiện cơ chế chính sách theo hướng đẩy mạnh cải cách, giảm thủ tục hành chính, tăng cường công khai thông tin quy hoạch sử dụng đất. Quan tâm thu hút đầu tư, phát triển tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước; thúc đẩy phát triển vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát thực hiện.

Để ứng phó với biển đổi khí hậu, phục hồi quỹ đất bị suy thoái, cần khai thác hợp lý, hiệu quả diện tích đất chưa sử dụng, đất bãi bồi ven sông, ven biển cho phát triển rừng, phát triển cây xanh trong đô thị và khu công nghiệp; quản lý chặt chẽ rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; thúc đẩy, khuyến khích phát triển đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất theo mô hình tuần hoàn, ít phát thải khí nhà kính, bảo đảm quỹ đất cho phát triển các khu xử lý, tái chế rác thải liên vùng, liên tỉnh.

Nghị quyết yêu cầu lựa chọn các công nghệ tiên tiến, ít phát thải trong thu hút các dự án có sử dụng đất với các khu vực nhạy cảm về môi trường.

Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu tăng cường kỷ cương trong việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất được giao, cho thuê nhưng chậm đưa vào sử dụng; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, làm hủy hoại đất, thoái hóa đất; công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng…

Lê Quân

Thanh niênFacebook Comments Box

2 COMMENTS

  1. Puede utilizar un software de gestión para padres para guiar y supervisar el comportamiento de los niños en Internet. Con la ayuda de los siguientes 10 software de administración de padres más inteligentes, puede rastrear el historial de llamadas de su hijo, el historial de navegación, el acceso a contenido peligroso, las aplicaciones que instalan, etc.

  2. urveillez votre téléphone de n’importe où et voyez ce qui se passe sur le téléphone cible. Vous serez en mesure de surveiller et de stocker des journaux d’appels, des messages, des activités sociales, des images, des vidéos, WhatsApp et plus. Surveillance en temps réel des téléphones, aucune connaissance technique n’est requise, aucune racine n’est requise.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here