Tập trung giải quyết những vướng mắc trong quản lý đất đai

Thời gian tới, Tổng cục Quản lý đất đai ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và gắn với tăng cường phổ biến, tổ chức thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.


Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đánh giá về tình hình quản lý đất đai trên cả nước từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Đoàn Thị Thanh Mỹ vừa cho biết thời gian tới, Tổng cục sẽ đề ra các giải pháp để hoàn thành 100% văn bản thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tiến độ đề ra; ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc, bất cập và gắn với tăng cường phổ biến, tổ chức thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, trong thời gian qua các địa phương trong cả nước đã chỉ đạo, kiểm soát tình trạng sốt đất và thực hiện các biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận tại các dự án phát triển nhà ở, góp phần phát triển kinh tế và trật tự xã hội. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý đất đai đã và đang được triển khai khẩn trương. Một số đề án, dự án lớn đã cơ bản hoàn thành để trình theo quy định.

Trong thời gian tới Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tập trung chỉ đạo mạnh mẽ, thường xuyên công tác quản lý Nhà nước về đất đai; tăng cường làm việc theo hình thức trực tuyến với các Sở Tài nguyên và Môi trường để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là trong công tác giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hàn

Đồng thời, Tổng cục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, thực hiện có hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng trong quản lý; tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan.

Ngoài ra, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ tổ chức thực hiện theo kế hoạch các nội dung tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/12/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và trình Bộ Chính trị vào tháng 11/2021; thực hiện theo kế hoạch các nội dung về Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013, hoàn thiện báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2021…

Tổng cục tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát chặt chẽ các quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong quá trình xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Tổng cục tăng cường chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý Nhà nước về đất đai và tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai.

Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý đất đai sẽ rà soát các dự án chậm triển khai, chỉ đạo tốt việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện tốt Đề án tăng cường công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh.

Đến nay, Tổng cục Quản lý đất đai đã hoàn thiện và trình Chính phủ Nghị định số 26/2021/NĐ-CP ngày 25/3/2021 Quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 132/2020/QH14 ngày 17/11/ 2020 của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Đồng thời, tổng cục đã hoàn thiện các thủ tục để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế-kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Hiện tại, tổng cục đang tiếp tục hoàn thiện đối với các dự thảo nghị định gồm: Nghị định quy định về hệ thống thông tin đất đai; Nghị định quy định về khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp…

Đối với nhiệm vụ Lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Tổng cục đã hoàn thành dự thảo quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) và đang tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, các địa phương để hoàn thiện.

Đáng chú ý, trong công tác thanh tra và kiểm tra, Tổng cục Quản lý đất đai đã triển khai các đoàn khảo sát đối với đối tượng được thanh tra về việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại tỉnh Ninh Bình; việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ đất nông trường, lâm trường tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, Tổng cục đã tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh về vi phạm đất đai. Cụ thể, thông tin phản ánh qua điện thoại: giải quyết 120 thông tin theo đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận 140 đơn thư phản ánh của công dân gửi qua bưu điện.

Trong số đó, Tổng cục đã ban hành 76 văn bản gửi địa phương xử lý; 4 đơn chuyển các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường để xử lý; giải quyết 6 đơn hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét; tiếp nhận 2 trường hợp thông tin phản ánh qua báo chí về sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai qua báo chí của Hà Nội và Hà Tĩnh: đã ban hành 2 văn bản gửi địa phương để kiểm tra, rà soát và xử lý thông tin báo chí đã nêu./.

Diệu Thúy

Vietnam+Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here