Thu hồi 658 tỷ đồng tiền thuê đất tại Khu LHTT Mỹ Đình: Bất khả thi?

Liên quan khoản tiền hơn 658 tỷ đồng tiền thuê đất phải nộp và chậm nộp giai đoạn 2009 – 2018, lãnh đạo Khu Liên hợp thể thao quốc gia (Khu LHTT Mỹ Đình) cho rằng, việc truy thu không thể thực hiện và đề nghị các cơ quan chức năng cho phép đơn vị này miễn truy thu, nộp khoản tiền trên.

Theo kết luận của TTCP, khu đất đã đền bù GPMB chờ thực hiện dự án có diện tích khoảng 23,41ha nằm trong diện tích 247 ha được Thủ tướng Chính phủ tạm giao cho Khu LHTT Mỹ Đình quản lý. Tuy nhiên, giai đoạn 2009-2018, đơn vị này đã ký tổng số 202 hợp đồng và 68 phụ lục hợp đồng cho thuê mặt bằng các khu đất với khoảng 42 doanh nghiệp.

TTCP cho rằng, việc Khu LHTT Mỹ Đình cho các cá nhân, doanh nghiệp thuê mặt bằng để xây dựng nhà xưởng, văn phòng phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh có thời gian 3 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm nhưng bản chất là cho thuê dài hạn. Quá trình sử dụng đất (là tài sản nhà nước, tài sản công) để cho thuê mặt bằng có rất nhiều sai phạm, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, quản lý thuế.


Báo cáo với TTCP, lãnh đạo Khu LHTT Mỹ Đình cho biết đang tập trung triển khai các nội dung chấn chỉnh về công tác quản lý, xử lý kinh tế theo kết luận thanh tra. Sau khi thực hiện xong 2 nội dung này sẽ tiến hành nội dung xử lý hành chính theo kết luận và dự kiến hoàn thành trước 30/11/2021.

“Quá trình lãnh đạo Khu LHTT Mỹ Đình cho thuê mặt bằng các khu đất đã GPMB đang chờ thực hiện dự án có một số vi phạm, sai phạm có dấu hiệu bất thường. Tổng số tiền thuê đất Khu LHTT Mỹ Đình phải nộp ngân sách nhà nước nhưng chưa nộp (tạm tính) khoảng 658 tỷ đồng. Số tiền này Khu LHTT Mỹ Đình không có khả năng nộp, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách Nhà nước.


Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình

Tại văn bản báo cáo gửi các cơ quan chức năng, lãnh đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cho biết, kết luận thanh tra yêu cầu “nộp ngân sách nhà nước số tiền thuê đất phải nộp và số tiền chậm nộp giai đoạn 2009-2018 của các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án ở Khu liên hợp thể thao quốc gia sử dụng cho thuê mặt bằng với số tiền tạm tính trên 658,3 tỷ đồng”.

Thực hiện kết luận, trong tháng 8 và 9/2021, Khu LHTT Mỹ Đình đã có 3 thông báo gửi 17 đơn vị để đốc thúc, yêu cầu nộp tiền thuê đất. Thậm chí, đơn vị này còn tổ chức cuộc họp để triển khai thu tiền thuê đất năm 2018 nhưng không có đơn vị nào đến họp và đến nay chưa có đơn vị nào thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất phải nộp và số tiền chậm nộp giai đoạn 2009-2018 cho Khu LHTT Mỹ Đình để đơn vị nộp cho nhà nước và cũng không có văn bản phản hồi.

Đáng chú ý, lãnh đạo Khu LHTT Mỹ Đình cho rằng, việc truy thu tiền thuê đất của các hợp đồng ngắn hạn tại các khu đất đã đền bù giải phóng mặt bằng chờ dự án giai đoạn 2009-2018 nộp cho nhà nước “không thể thực hiện được”.

Lý do được đưa ra, do tính chất đặc thù trong bối cảnh triển khai chủ trương thí điểm, việc khai thác có tính chất tạm thời, tận thu nguồn kinh phí, khai thác phụ thuộc vào việc triển khai các dự án theo quy định, chưa có hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan chức năng về việc kê khai nộp tiền thuê đất đối với khai thác tạm thời mặt bằng đất chờ dự án. Mục tiêu của đơn vị không phải là kinh doanh cho thuê đất mà chủ yếu để bảo vệ quỹ đất, chống lấn chiếm, chống hoang hóa. Trong trường hợp các khu đất chờ để không sẽ có khả năng bị hoang hóa, lấn chiếm, trong khi đó Nhà nước có thể vẫn phải bỏ ra kinh phí để bảo vệ tài sản.

Theo đó, Khu LHTT Mỹ Đình đề nghị Tổng cục Thể dục Thể thao báo cáo với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch thống nhất với Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội trình Chính phủ cho phép đơn vị này miễn truy thu nộp tiền thuê đất cho nhà nước.

Dương Lê

Tiền phongFacebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here