VCCI đề xuất nâng mức giảm tiền thuê đất lên 50% cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

Tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực bất động sản là 76%, khai khoảng 80%, nông nghiệp 84%… Đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh và là đối tượng thu hưởng của chính sách giảm thuế này…Các ngành bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp chịu ảnh hưởng ở mức rất cao bởi dịch bệnh Covid-19.

Góp ý Dự thảo Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 của Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, cần nâng mức giảm tiền thuê đất lên 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021.

Tại văn bản góp ý, VCCI nhấn mạnh việc tiếp tục giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 cho các đối tượng đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp là cần thiết, nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

So với Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thì Dự thảo đã điều chỉnh một số quy định theo hướng hỗ trợ và tạo thuận lợi hơn cho các đối tượng thụ hưởng.


Tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực bất động sản là 76%, khai khoảng 80%, nông nghiệp 84%. Với khu vực FDI, lĩnh vực chịu ảnh hưởng tiêu cực ở mức cao gồm bất động sản (100%), nông nghiệp-thủy sản (95%); sản xuất chế biến cao su, nhựa, máy móc (82%).

Tuy nhiên, để các chính sách hỗ trợ của Nhà nước thực sự hiệu quả, VCCI đề nghị ban soạn thảo cân nhắc, xem xét một số điểm cụ thể.

Cuối năm 2020, VCCI đã tiến hành khảo sát gần 10.200 doanh nghiệp, trong đó có 8.633 doanh nghiệp tư nhân và 1.564 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam về những tác động của dịch Covid-19.

Kết quả khảo sát cho thấy, các ngành như bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp chịu ảnh hưởng ở mức rất cao bởi dịch bệnh Covid-19 ở cả khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh vực bất động sản là 76%, khai khoảng 80%, nông nghiệp 84%. Với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng tiêu cực ở mức cao gồm bất động sản (100%), nông nghiệp-thủy sản (95%); sản xuất chế biến cao su, nhựa, máy móc (82%).

Đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh và là đối tượng thu hưởng của chính sách giảm thuế này.

So với Quyết định 22 thì mức giảm tiền thuê đất phải nộp đã tăng lên đáng kể (từ 15% lên 30%). Để thực sự hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này, VCCI đề xuất mức giảm nên tăng lên ít nhất là 50% số tiền thuê đất phải nộp năm 2021.

Phân tích đề xuất này, VCCI cho rằng, nếu xét về tác động tới giảm ngân sách nhà nước, số tiền giảm này dao động khoảng hơn 1.000 tỷ. Cụ thể, theo tính toán của cơ quan soạn thảo, nếu mức giảm là 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2021 thì số tiền thuê đất dự kiến giảm khoảng 700 tỷ đồng. Như vậy, nếu giảm 50% thì mức giảm sẽ dao động khoảng 100 tỷ đồng.

“Đây không phải là mức giảm đáng kể nhất là “trên cơ sở kịch bản phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm theo Nghị quyết của Quốc hội, ước thu ngân sách nhà nước năm 2021 vượt khoảng 42-72 nghìn tỷ đồng””, VCCI nhấn mạnh.

Do đó, VCCI đề nghị Ban soạn thảo nâng mức giảm tiền thuê đất lên 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2021.


Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, nếu mức giảm là 30% tiền thuê đất phải nộp năm 2021 thì số tiền thuê đất dự kiến giảm khoảng 700 tỷ đồng. Như vậy, nếu giảm 50% thì mức giảm sẽ dao động khoảng 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Dự thảo, thời hạn để cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm được tính từ thời điểm nhận “đủ hồ sơ hợp lệ”.

Nhưng Dự thảo lại không quy định thời hạn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ như thế nào? Điều này có thể khiến cho trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất trở nên thiếu minh bạch. Vì vậy, VCCI đề nghị Ban soạn thảo quy định về thời hạn này theo hướng 01 (một) ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 5 quy định hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất phải được nộp trong khoảng thời gian từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2021, để tránh tình trạng khiếu nại phức tạp trong quá trình xử lý do người thuê đất không nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất.

Song dự thảo không quy định để giải quyết cho trường hợp, người thuê đất thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất năm 2020 theo Quyết định 22 nhưng chưa nộp hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất thì có áp dụng theo quy định này không? Vì vậy, VCCI đề xuất Ban soạn thảo quy định rõ để đảm bảo thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Vũ Khuê

VnEconomyFacebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here